De kinderen

In de zomer/het najaar van 2006 zijn de eerste vier  kinderen in Ananda Nilayam komen wonen.

Begin 2007 is er nog een meisje bijgekomen. In 2019 zijn er ook nog een aantal kinderen bijgekomen. Maar in de afgelopen jaren zijn er ook meisjes weggegaan bijv. door een huwelijk. Na de coronatijd zijn er meiden niet meer teruggekomen. Maar gelukkig zijn er weer nieuwe meiden bij gekomen. Op dit moment wonen er weer 15 meiden in Ananda Nilayam.

Omdat de kinderen thuis vaak weinig onderwijs gehad hebben, is er meestal een achterstand. Deze wordt zoveel mogelijk ingelopen door de aandacht op het kleine projectschooltje en een IRT-programma, waarin de kinderen één of twee keer per week individueel les krijgen in de vakken die ze moeilijk vinden.

Veel kinderen hebben een lichamelijke beperking, waarvoor ze fysiotherapie nodig hebben. Er wonen ook meiden die het thuis ook moeilijk hadden.

Frequent oefenen is erg belangrijk voor het ontwikkelen van meer spierkracht, een betere houding en looptechniek.

 

In beeld