De medewerkers

Hanock Golla en Jacomien Golla-de Wolf zijn de projectleiders van de werkgroep Mefiboseth. 

Hanock 

Hanock is predikant/evangelist in zijn dorp, Bapatla, en omgeving. Na zijn studie Engelse Literatuur is hij ongeveer een jaar leraar geweest waarna hij zich volledig op zijn predikantschap heeft gericht. Ook heeft hij een speciale training voor de opvang van straatkinderen gevolgd.

Jacomien

Jacomien heeft de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan in Nederland. Haar afstudeerproject heeft ze in India gedaan.

 

 

 

De wachtman familie: Johoshuna, Sravanthi en kun kinderen Mahima, Moshe en Hanna

 

Voor Sravanthi is 'Ananda Nilayam' niet nieuw, ze heeft hier vanaf de start in 2066 tot haar trouwen in 2010 gewerkt. Johoshuva werkte voor een aannemer de elektriciteitsaanleidingen aanlegt voor de overheid. Hij was maanden van huis en het werk was risicovol. Ze zijn in juni naar 'Ananda Nilayam' verhuisd en inmiddels goed gewend. Johoshuna bewaakt het huis en het terrein, tegelijkertijd onderhoudt hij het gebouw en voert diverse werkzaamheden uit. Sravanthi, is verantwoordelijk voor de huishoudelijke klussen, zoals koken. Zij geeft ook bijles aan de meiden.

 

 

Tijdelijke medewerkers

Ook zijn er regelmatig tijdelijke medewerkers vanuit Nederland, stagiaires of vrijwilligers. Zij helpen bij de dagelijkse gang van zaken en in overleg wordt aan hen binnen het project een specifieke taak gegeven. Zo is er door twee stagiaires een “IRT-hoek” gemaakt, waarin de kinderen naast het gewone scholingsprogramma extra aandacht krijgen op de punten waar dat nodig is.

In beeld